Firma AGROB BUCHTAL CZ působí na tuzemském trhu od roku 1992

jako součást společnosti CERAM OBJEKT s.r.o.

Výrobky této bavorské keramičky se snaží uplatnit v rozličných projektech v České republice. Naše činnost se zaměřuje hlavně na spolupráci s architekty a projektanty, kterým se snažíme poskytnout maximální technickou podporu pro použití zajímavých inovativních keramických materiálů v jejich projektech. 

Autobusch Olomouc

Realizace v roce
2008

Použitý systém, série
Kera Twin K18

Výměra
120 m²

Typ stavby
Administrativní budovy

Montážní firma
Fastec s.r.o.