Firma AGROB BUCHTAL CZ působí na tuzemském trhu od roku 1992

jako součást společnosti CERAM OBJEKT s.r.o.

Výrobky této bavorské keramičky se snaží uplatnit v rozličných projektech v České republice. Naše činnost se zaměřuje hlavně na spolupráci s architekty a projektanty, kterým se snažíme poskytnout maximální technickou podporu pro použití zajímavých inovativních keramických materiálů v jejich projektech. 

Elektron London

Projekt
Barrat East London

Realizace v roce
2006-2008

Použitý systém, série
KeraTwin K18

Výměra
7000 m²

Typ stavby
Bytové a polyfunkční domy

Montážní firma
SIPRAL a.s.

Více o projektu
unikátní systém montáže
montáž fasády se prováděla v České republice způsobem výroby sendvičových panelů
následně se hotové segmenty převezly do Londýna a pomocí speciálního přepravníku se umístily na fasádu
vyrobeno bylo několik délkových formátů
atypická byla i výška keramických desek pro modulový rozměr 295 mm
v nároží byla použita keramická rohová tvarovka