Firma AGROB BUCHTAL CZ působí na tuzemském trhu od roku 1992

jako součást společnosti CERAM OBJEKT s.r.o.

Výrobky této bavorské keramičky se snaží uplatnit v rozličných projektech v České republice. Naše činnost se zaměřuje hlavně na spolupráci s architekty a projektanty, kterým se snažíme poskytnout maximální technickou podporu pro použití zajímavých inovativních keramických materiálů v jejich projektech. 

Státní ústřední archiv ČR, Praha – Chodovec

Projekt
Ing. arch. I.Knappová

Realizace v roce
1994-1997

Použitý systém, série
KerAion FB8 (diagonální rastr)

Výměra
6000 m²

Typ stavby
Administrativní budovy

Montážní firma
Real System s.r.o.