Firma AGROB BUCHTAL CZ působí na tuzemském trhu od roku 1992

jako součást společnosti CERAM OBJEKT s.r.o.

Výrobky této bavorské keramičky se snaží uplatnit v rozličných projektech v České republice. Naše činnost se zaměřuje hlavně na spolupráci s architekty a projektanty, kterým se snažíme poskytnout maximální technickou podporu pro použití zajímavých inovativních keramických materiálů v jejich projektech. 

VUT v Brně FEKT, Technická10,Brno

Projekt
Hexaplan Internationale a.s.

Realizace v roce
2009-2010

Použitý systém, série
KeraTwin K15, KerAion K8

Výměra
2540 m²

Typ stavby
Veřejné budovy

GD stavby
OHL ŽS, a.s.

Montážní firma
Fastec s.r.o.

Více o projektu
Kera Twin K15 (60 x 30 cm)ve vulkanově šedé barvě je ve východním nároží objektu kombinován žlutými cembonitovými deskami
Desky KerAion jsou vyrobeny ve výrazné zelené barvě na zakázku dle barevné škály RAL a formáty,která mají základ velikosti 90 x 90 cm,jsou doplněny několika atypickými,vyrobenými na zakázku,z nichž největší dosahuje velikosti 105 x 90 cm